Doorgaan naar hoofdcontent

Wat is ADHD?

ADHD is heel veel meer dan "alle-dagen-heel-druk". Eigenlijk is ADHD het ook een enorm talent. Voor degenen die dat nog niet zo zien: Het is toch heerlijk dat er ook mensen rondlopen die lekker impulsief zijn, lekker spontaan zijn en die wat tempo in het leven brengen? Mensen die in elk geval niet saai zijn, die onverwachte dingen doen en die feestjes opleuken?

Wat is ADHD?

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. (ADHD is de officiƫle benaming uit een lijst van stoornissen en ziekten die opgesteld is door de Amerikaanse vereniging van psychiaters. De DSM-IV-TR) Of, kort in het Nederlands: Concentratiestoornis met hyperactiviteit. Er zijn ook mensen die de diagnose ADD krijgen, die zijn dus niet hyperactief.

Iemand met ADHD kan zichzelf moeilijk concentreren op taken die hem niet interesseren. Als een ADHD- er met iets bezig is wat hem heel erg interesseert kan hij het tegenovergestelde. Een ADHD is in staat te hyperfocussen, dus extreem goed te concentreren op een taak die hij wel interessant vind.

Kenmerken:

Hyperactiviteit, druk gedrag, niet stil kunnen zitten, friemelen, moeilijk tot rust komen.
Impulsiviteit, impulsief gedrag, doen zonder nadenken en dingen eruit flappen, moeite met geld beheer.
Concentratieproblemen, moeite hebben met opletten, of een taak te afmaken.
Problemen met tijdsbeleving, vaak te laat komen en niet kunnen plannen.

ADHD gaat niet over.

Wel valt ADHD gedrag meer op als je jong bent, als je volwassen wordt leer je door ervaring het gedrag wat meer te verbloemen. Volwassenen met ADHD hebben vaak moeite met sociale relaties, werk, en studie. 3% van de schoolkinderen heeft ADHD volgens onderzoeken, maar ik ben ervan overtuigd dat het er meer zijn.

De zoektocht van de niet- gediagnosticeerde- ADHD- er.

Ook blijkt uit onderzoek dat er nog minstens 100.000 volwassenen zijn die niet weten dat ze ADHD hebben en die nog steeds op zoek zijn naar passende hulp. Ik hoop dat dit blog ertoe bijdraagt voor een paar mensen een eyeopener te zijn en dat er daardoor een einde komt aan een vaak wanhopige zoektocht.

Diagnose.

Heb je het vermoeden dat jij of je kind ADHD hebben dan kun je je door de huisarts laten doorverwijzen naar een instelling die dat kan testen.
Een goede test kan alleen gedaan worden door een psycholoog of psychiater die daartoe bevoegd is. Ook is het mogelijk rechtstreeks contact te zoeken, vraag dan wel even na bij je zorgverzekering welke kosten je zelf moet betalen.


ADHD kan samen gaan met Dyslexie, Woordblindheid of Hoogbegaafdheid.

ADHD en het inhibitievermogen

Een duidelijk kenmerk van ADHD is een verminderd inhibitievermogen. Inhibitievermogen is het vermogen dat je hebt om een handeling te stoppen. Inhibitie betekend letterlijk verhindering, remming, geremdheid.

In de menselijke hersenen is een handeling al begonnen voordat deze is uitgevoerd. Zo kan het zijn dat je als ADHD- er in een situatie komt waarin anderen al voorzien dat jij op een prikkel gaat reageren en je waarschuwen. Dan is het al te laat omdat de hersenen van een ADHD- er een verminderd inhibitievermogen hebben. Diegene kan de handeling niet meer onderbreken.

Denk bijvoorbeeld aan een kind dat langs de snoeppot komt. Je ziet allebei tegelijkertijd de snoeppot, als ouder zeg je: "blijf van die snoeppot af" Met dit commando zal een gewoon kind al moeite hebben maar een ADHD-kind kan de inmiddels ingezette actie van zijn hersenen niet meer onderbreken, en zijn handen voeren uit. Dit is een moment waarop de ouder heel erg kwaad zou kunnen worden omdat het kind niet luistert. En waarvan het kind vervolgens het gevoel heeft heel oneerlijk behandeld te zijn omdat hij er immers niets aan kon doen?

Deze frustratie en onvermogen zal het kind nog veel vaker meemaken en zodoende voor de rest van zijn leven invloed hebben op hoe hij zich benaderd voelt.

Ik ben ervan overtuigd dat het verminderd inhibitievermogen een grote rol speelt in ADHD gedrag en dat bijvoorbeeld met cognitieve gedragstherapie meer bewustheid gecreƫerd kan worden van deze bijzondere eigenschap.

Bij het opvoeden zullen ook ouders en begeleiders zich hiervan terdege bewust moeten zijn. Het kind vertoont afwijkend/ gevaarlijk/ ongehoorzaam gedrag maar kan daar echt niets aan doen! Het is heel belangrijk dat te beseffen alvorens een pedagogische methode toe te passen. Het lijkt mij voor de hand liggend dat straffen in dit geval geen juiste reactie is!

Kenmerken van ADHD volgens de criteria van de DSM-IV

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.
1. Aandachtstekort: zes (of meer) van de volgende symptomen van aandachtstekort zijn gedurende ten minste zes maanden aanwezig geweest in een mate die onaan- gepast is en niet
past bij het ontwikkelingsniveau:
het kind of de jongere:
- slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt achteloos fouten in schoolwerk, werk of bij andere activiteiten;
- heeft vaak moeite de aandacht bij taken of spel te houden;
- lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct aangesproken wordt;
- volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er vaak niet in schoolwerk, karwijtjes af te maken of verplichtingen op het werk na te komen (niet het gevolg van oppositioneel gedrag of van het onvermogen om aanwijzigen te begrijpen);
- heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten;
- vermijdt vaak, heeft een afkeer van of is onwillig zich bezig te houden met taken die een aanhoudende aandacht(langdurige geestelijke inspanning) vereisen (zoals school- of huiswerk);
- raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of bezigheden (bijvoorbeeld speelgoed, huiswerk, potloden, boeken of gereedschap);
- wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels;
- is vaak vergeetachtig in zijn doen en laten (bij dagelijkse bezigheden).

2. Hyperactiviteit-Impulsiviteit: zes (of meer) van de volgende symptomen van aandachtstekort zijn gedurende ten minste zes maanden aanwezig geweest in een mate die onaangepast is en niet past bij het ontwikkelingsniveau:
Hyperactiviteit
- zit vaak met de handen te friemelen, met de voeten te schuiven en op zijn stoel te wiebelen of draaien;
- staat zo maar op (bijv. in de klas of in andere situaties), terwijl van het kind verwacht wordt dat het blijft zitten;
- rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is (bij adolescenten of volwassenen kan dit beperkt blijven tot subjectieve gevoelens van rusteloosheid;
- heeft vaak moeite rustig mee te spelen of aan vrijetijdsactiviteiten deel te nemen;
- is vaak “in de weer” of “draaft maar door”;
- praat vaak aan een stuk door.
Impulsiviteit
- gooit het antwoord er vaak al uit voor de vraag helemaal is gesteld;
- kan dikwijls niet op zijn beurt wachten, in een winkel, bij sport of spel of in groepssituaties;
- verstoort vaak bezigheden van anderen of dringt zich op.