Doorgaan naar hoofdcontent

Hoogbegaafd: de cijfers

Hoogbegaafd: de cijfers
Maar 15% van de hoogbegaafden hebben een universitair diploma.

Hoe zit het nu met dat IQ?

Als je IQ boven de 130 wordt getest spreken we van hoogbegaafdheid.
De indeling van IQ scores is als volgt:
Onder de 70: zwakbegaafd
70 tot 90: Laag begaafd, moeite op school
90 tot 110: Gemiddeld begaafd, dit is 84% van de Nederlanders
110 tot 120: Boven gemiddeld
120 tot 130: Begaafd
Boven 130: Hoogbegaafd, 2% van de Nederlanders
Boven 150: Genie/ Wonderkind

Hoogbegaafden in de maatschappij.

Maar 20% van de hoogbegaafden heeft een geschikte werkplek. 80% dus niet. De maatschappij loopt hierdoor veel geld mis.
Een derde, 33,3% van de hoogbegaafde Nederlanders heeft regelmatig psychische problemen. Veel hoogbegaafde mensen hebben faalangst, hebben een minderwaardigheidscomplex of zijn depressief. Ook zien we vaak dat hoogbegaafden onderpresteren, of dat ze door perfectionisme belemmerd worden.
Vijf van de zes leerkrachten weten niet hoe ze met echte slimmeriken moeten omgaan.
Slechts 15% (!) van de hoogbegaafden haalt een universitair diploma.

Deze gegevens heb ik samengevoegd uit wat ik las in krantenartikelen. De kranten die ik gebruikt heb kunt u terugvinden in de bronvermelding.

Ik vind deze cijfers echt schokkend, het bewijst dat onze maatschappij niet ingericht is op hoogbegaafden die toch 2% uitmaken van onze samenleving. In Nederland geldt nog steeds: "Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg". Als iemand uitblinkt in deze omgeving wordt daar niet dankbaar gebruik van gemaakt maar wordt deze persoon genegeerd, gepest, of weggesaneerd, dit ten behoefte van kortzichtige "gewone" mensen die zich bedreigd voelen, of ongemakkelijk. Dat vind ik echt een kwalijke zaak waar de overheid best nog eens over na mag denken.

Op het internet vond ik nog de volgende informatie:

Hoogbegaafdheid is geen garantie voor succes. Volgens een Brits onderzoek slagen amper drie op de honderd extreem begaafde kinderen erin hun talenten ten volle te benutten.

De Britse professor Freeman onderzocht daarvoor het traject dat 210 extreem begaafde kinderen aflegden tussen 1974 en nu. "Ongeveer zes kinderen hebben het gebracht tot een niveau dat we succesvol kunnen noemen", aldus Freeman.

In 1974 waren de deelnemers aan het onderzoek zes of zeven jaar. Volgens Freeman hebben kinderen op die leeftijd het potentieel om grootse dingen te doen, "maar de meeste kinderen kwamen in situaties terecht waar hun potentieel verloren ging".

Emotioneel niet anders

Hoogbegaafde kinderen ervaren vaker dan leeftijdgenootjes druk om te presteren, raken soms afgescheiden van hun gewone vriendjes en hebben vaak een probleem om keuzes te maken.

Freeman wijst erop dat hoogbegaafde kinderen op emotioneel vlak niet verschillen van gewone kinderen. "Maar anders dan anderen krijgen ze te maken met onrealistische verwachtingen en worden ze vaak gezien als vreemd en ongelukkig. Leerkrachten maar ook ouders voelen zich soms bedreigd en reageren vaak door ze te onderdrukken."
Echte kindertijd

De sleutel tot succes voor alle kinderen - hoogbegaafd of niet - is een echte kindertijd. Ze moeten het plezier en de creativiteit die eigen zijn aan kind-zijn kunnen ervaren.
bron: www.gva.be