Doorgaan naar hoofdcontent

Tips voor lesgeven en opvoeden

Communicatie:
Vertel het kind CONCREET wat je WEL verwacht.
Geef instructies in een stellende vorm en niet in een vragende vorm (Stellen is meedelen: "Je gaat nu ...").
Laat altijd een stop-instructie volgen door een doe- instructie.
Herhaal informatie en controleer of het kind het begrepen heeft.
Leg sociale situaties en gevolgen van het gedrag altijd uit aan het kind.
Zorg dat het kind onder handbereik is, maak oogcontact en noem zijn naam.
Zorg voor een rustige omgeving.
Let op je eigen intonatie, gezichtsuitdrukking en lichaamshouding.
Doe wat je zegt of belooft!

Structuur:
In ruimte:
Minder prikkels in een ruimte aanbieden.
Prikkels meer ordenen.
Prikkels visueel aanbieden.
In tijd:
Tijd verdelen in kleine overzichtelijke tijdseenheden.
Regelmaat: vaste tijden voor vaste activiteiten.
Krachtiger signalen op belangrijke momenten toevoegen.
In regels:
Wees helder en concreet.
Maak niet alleen duidelijk wat je niet wil, maar ook wat je wel wil.

Herhalen en navragen.
Zo nodig ondersteunen met niet- verbale communicatie.
Wees consequent en consistent.
Wees selectief in het kiezen van regels.

Reageren op gedrag:
Wees consequent: steeds positief reageren op gewenst gedrag en negatief op ongewenst gedrag.
Wees consistent: Zorg dat je op 1 lijn zit met andere opvoeders.
Wees voorspelbaar: Zorg ervoor dat het kind weet hoe je zal reageren op bepaald gedrag.
Reageer direct. Hoe korter de tijd tussen gedrag en reactie, hoe groter het effect.
Zorg ervoor dat je langdurig hetzelfde reageert. Zo ziet het kind snel de samenhang tussen gedrag en gevolg.

Negeren en straffen.
Belonen van positief gedrag is de belangrijkste manier van reageren, het versterkt je relatie met het kind.
Negeer bij niet- grensoverschrijdend gedrag, en benoem dit ook naar het kind. (“Ik ga je nu negeren omdat ...”)
Straf alleen bij grensoverschrijdend gedrag (Agressie, dingen kapot maken, slaan enz.) Zorg dat een straf kort en mild is.
Wees ALTIJD voorspelbaar en duidelijk!
Als een kind niet doet wat jij verwacht dan ben JIJ niet duidelijk geweest!

Deze tips gelden voor ALLE kinderen, niet alleen voor hoogbegaafde kinderen of kinderen met ADHD maar ook voor “gewone kinderen”!

Bron: Sociaal onhandig van L. vd Veen-Mulders, M. Serra, B.J. vd Hoofdakker en R. B. Minderaa